Benny Dam - CV

bd32.jpg (37261 bytes)

telefon privat 20 21 21 40 
   
mobiltelefon 20 21 21 40
   
   
e-mail privat mailadr.jpg (1573 bytes)
   

Fra 1. september 2009 er Benny Dam partner og telerådgiver i den i 2009 stiftede IT-virksomhed softhandler.com.

Siden 2014 har han dog brugt mere tid som frivillig i IT-Caféen på biblioteket på Rentemestervej, hvor han hjælper borgere med diverse problemer, der har med IT at gøre.

Fra 1998 til 31. januar 2009 havde Benny Dam ansvaret for behandlingen af klager til TDC's topledelse. Han fik kort efter årsskiftet 2008/09 et særdeles godt tilbud om fratræden og brugte perioden frem til september 2009 til at netværke med et par små IT-virksomheder for at lære branchen at kende indefra.

Fra 1995-98 var Benny Dam bl.a. ansvarlig for Tele Danmarks besøgstjeneste og billedarkiv samt for koordineringen af selskabets presseberedskab. Han var tillige hovedredaktør for Tele Danmarks daværende tekniske tidsskrift "Teleteknik".

Fra 1992 til -95 bestred Benny Dam jobbet som informationschef i KTAS.

Fra 1989 til -92 var Benny Dam kontorchef i KTAS' teledivision. Han løste i denne periode forskellige specialopgaver. Bl.a. var han en overgang ansvarlig for indførelse af nye produkter til privatkunderne. Han var tillige leder af det såkaldte leKsiTAS-projekt, som satte alle informationer om KTAS' produkter i system. I samme periode var han chef for det sekretariat, der varetog planlægning og gennemførelse af den 13. internationale teletrafikkongres i København.

I alle årene fra 1983-93 var Benny Dam sekretær for telefonabonnenternes repræsentantskab. Han stod i den forbindelse bag omlægningen af valgprocedurer, hvorved stemmeprocenten ved valg til repræsentantskabet i provinsen gik op fra 2,6 til 26 procent.

Fra 1984 til -89 var Benny Dam sektionsleder i KTAS' udviklingsafdeling. Han ledede koordineringssektionen og var tillige fra 1986 udviklingsafdelingens souschef.

I årene 1979 til -84 var Benny Dam fuldmægtig i KTAS, først i Abonnementsafdelingen og siden i Markedsafdelingen. Han fungerede i hele perioden som sekretær for afdelingschefen og var tillige sekretær for Teledataforsøgets koordineringsgruppe. I 1980 og -81 var han desuden sekretær og sekretariatsleder for KTAS' jubilæumsudvalg, der arrangerede begivenhederne omkring selskabets 100-års jubilæum i 1981. Benny Dam uddannede sig i disse år til merconom i databehandling, personaleadministration og organisation.

Fra 1974 til -79 havde Benny Dam orlov fra KTAS. Han bestred i den periode stillingen som landssekretær for Dansk Telefonforening, der organiserede kontorpersonale i de daværende telefonselskaber.

I 1975 blev Benny Dam gift med Anne, med hvem han har døtrene Pernille (f. 1976) og Merete (f. 1983).

I 1970 til -74 var Benny Dam ansat i KTAS' 2. hovedkontor. Han beskæftigede sig her med salg af PABC-anlæg og andre specielle telefonanlæg til Erhvervslivet. I samme periode blev han først valgt til tillidsmand og de sidste to år var han tillige formand for Funktionærforeningen ved KTAS. Han avancerede fra assistent til overassistent i 1972.

Benny Dam blev antaget til assistentuddannelse i KTAS den 1. september 1967. I de følgende to år cirkulerede han i selskabets hovedafdelinger. Han behandlede først regningsreklamationer i Regnskabsafdelingen, og så kom turen til Centralafdelingen, hvor han lærte at indmåle og montere bærefrekvensudstyr. Derefter lærte han at projektere ledningsanlæg i Linieafdelingen og endelig fulgte 1/2 år i det daværende hovedkontor, hvor han modtog ordrer fra privatkunderne. Uddannelsen sluttede med 4 måneders teori på Telefonskolen.

Fra 1968 til 1994 havde Benny Dam sommerhus ved Marielyst på Falster. Også her gik han ind i foreningsarbejde, idet han i mere end en halv snes år var formand for Grundejerforeningen Pedersdal. Fra 1993 til 2012 var Benny Dam tillige bestyrelsesmedlem og kasserer i Lundehus Kirkes Fond.

I årene 1964-67 aftjente Benny Dam sin værnepligt ved Sjællandske Telegrafregiment i Høvelte. Fra 1965 var han sergent og delingsfører for KKV-kompagniets telefondeling.

Benny Dam er nysproglig student fra Falkonergårdens Gymnasium (1964). Efter bestået studentereksamen var han et halvt års tid beskæftiget som ekstraarbejder hos det daværende P&T. Han arbejdede nemlig i den såkaldte omkartering i Tietgensgade ved Hovedbanen, indtil han skulle begynde sin militærtjeneste.


Benny Dam, Danstrupvej 14, 2100 København Ø, E-mail: mailadr.GIF (1043 bytes)