Benny Dam - links til søgemaskiner

About (søgemaskine) Alltheweb (omfattende) Alta Vista (god gammel)
Google Hotbot (søgemaskine) it-svar (alt om IT)
KartOO (metasøgning - grafiske svar)
MSN Nummeroplysning (Mostrup)
Nummeroplysning (udland) Nummeroplysning (flere sprog) Nummeroplysning (TDK)
Ranking
Teoma
Verdensur

Benny Dam, Danstrupvej 14, 2100 København Ø, E-mail: benny@bdam.dk