Betty Nansen Gruppen

af 27. januar 2001

bna.jpg (5102 bytes)
Skriv til Betty Nansen Gruppen

Betty Nansen Gruppen

Flaget stryges 15. oktober 2001 - fru Dam er flyttet

Anket til Landsretten - Frederiksberg Bladet 18. september 2001

Dømt til at flytte - 27. juli 2001

Flemming Dam i Frederiksberg Bladet 10. juli 2001

Mads Lebech beklager strid om bolig - Berlingske 29. juni

Licence to kill - kronik af Benny Dam 1-7-2001

Vil give kommunen en lærestreg - Berlingske 27. juni 2001

Boligretten giver kommunen ret

Elly Dam får fri proces

Elly Dam alene tilbage på toppen 2.5.2001

Forsvarer fastholder, at kommunen ikke kan opsige lejemål 26.4.2001

Selvfølgelig har kommunen ret, siger kommunens advokat 23.3.2001

Gamle dør af at flytte rev. 11.3.2001

Flemming Dam i Frederiksberg Bladet 6. marts 2001

Betingelser for opsigelse ikke til stede 1-3-01

Landets bedste boligadvokat valgt af Elly Dam 22-2-01

Ældre kan godt tænke selv - Elly Dam i Frederiksberg Bladet 20-2-01

Kommunalbestyrelsen fortsætter byggesagen 19-02-01

Berlingske 7-2-01: 81-årig nægter at flytte

Stævning 24-1-01

Retspraksis går kommunen imod

De drejer loven - indlæg af Flemming Dam 16-1-01

Netværk og dødelighed

Politik - farlig som et våben 5-1-01

Ekstrabladet 31-12: Elly Dam vil ikke flytte 
Lilian Nilsson: Det dør man ikke af

Kommunen stævner to lejere 30-1-01

Lovløsheden hersker vest for Valby Bakke

Gælder tyngdekraften mon på Frederiksberg

Taylor og Ford

Svar fra de konservative 30-11-00

Sønnens brev til kommunalbestyrelsen 19-11-00

Elly Dams indsigelse 3-11-00

Opsigelse -værs'go'

 

Hvad er Betty Nansen Gruppen?

Betty Nansen Gruppen er en privat støttegruppe, der er startet   med det formål at støtte de ældre, som på trods af lejelovgivning og sundhedsvidenskabelige fakta, er blevet sagt op fra deres ældreboliger på Betty Nansens Allé.

Gruppen er stiftet af pårørende til en af beboerne, Elly Dam, der har valgt at kæmpe mod det kommunale overgreb, som hun og de andre ældre er blevet udsat for.

Gruppen vil gennem sin indsats have kommunalbestyrelsen på Frederiksberg til at erkende, at den begik en fatal brøler, da den sagde 31 ældre op fra deres ældreboliger  for at bygge de frigjorte etager om til plejehjem. Erkendelsen skal vel at mærke have en karakter, så borgerne kan være sikre på, at kommunalbestyrelsen ikke ved senere lejlighed overser juridiske, etiske og sundhedsfaglige aspekter, når den træffer en beslutning af tilsvarende art.

Gruppen har absolut sympati for, at Frederiksberg Kommune endelig har valgt at gøre noget ved ventelisterne for ældre, der skal på plejehjem. Men gruppen anser det for at være udtryk for alvorlig ubetænksomhed eller i værste fald grov kynisme, når kommunen tvangsflytter et antal ældre borgere for at skaffe plads til et tilsvarende antal plejehjemspladser.

Flytning - lige så alvorlig som tab af en ægtefælle    flytvgn.jpg (5985 bytes)

Sagen er den, at det er almindelig sundhedsvidenskabelig viden, at ældre mennesker ikke bør flyttes oftere end absolut nødvendigt. Det var allerede i 1983, at R.C. Tailor og E.G.Ford offentliggjorde undersøgelsesresultater, som afslørede, at flytning af en ældre medborger er lige så alvorlig som tabet af en ægtefælle. Det betyder, at den flyttede får ringere livskvalitet og større risiko for tidligere død efter en flytning.

Al sundhedsvidenskabelig undervisning i dag understøtter, at Tailor og Fords vurdering er rigtig. En lidt populær fremstilling konstaterer, at man gennemsnitlig reducerer en ældre medborgers liv med tre måneder ved at flytte den pågældende.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil Frederiksberg Kommune ikke erkende, at det kan være et problem at flytte gamle mennesker.

Lejeloven beskytter de fleste - blot ikke ældre på Frederiksberg

Det er almen viden, at lejeloven yder en ganske betydelig beskyttelse. Enhver ved, at det kan være næsten umuligt for en privat udlejer eller en boligforening at skaffe sig af med uønskede lejere. Lejelovens paragraf 83 giver dog en udlejer mulighed for at opsige sine lejere, hvis det udlejede skal rives ned eller bygges om.

Det er den paragraf, Frederiksberg Kommune har brugt som argument, da den sagde 31 ældre op fra deres lejlighed på Betty Nansens Allé. "Der skal være plejehjem i stedet for boliger", sagde kommunen , "derfor skal der bygges om".

Men sådan skal lejeloven ikke forstås, siger de fleste advokater. En ombygning er kun nødvendig, hvis det udlejede er faldefærdigt eller ulovligt - ikke bare fordi udlejeren vil bruge det til noget andet. Så kunne enhver privat udlejer jo komme og sige: "Jeg vil have billardstue i den lejlighed - derfor skal der bygges om". Men vi ved alle sammen, at det ville udlejeren aldrig få lov til.

En gammel dom viser da også, at en kommune ikke kan tillade sig at gøre, som Frederiksberg Kommune - læs dommen fra 1944 og bliv klogere.

Antal besøg:

siden sidst opdateret 28/06/01 (dato/måned/år).